בשביל מה זה טוב?

דרך טכניקת השאלה אנו מגלים שניתן להקשיב לחיים וליופיים בצורה חדשה, לראות בבהירות את המציאות ולנוע ללא פחדים ורעיונות מוקדמים שחוסמים אותנו ואת היצירתיות והסקרנות הטבעיים שלנו. מה שנדמה היה כבעיה מתגלה ככר פורה לצמיחה, שקט פנימי התפתחות והגשמה. כלי

Read more